O nas

Stowarzyszenie

Nasza organizacja powstała w 2003 roku przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Skupia aktywnych, zdobywających pierwsze doświadczenia studentów, kadrę akademicką oraz świat biznesu, wspierający nas finansowo jak i oferujący nam swoje know-how. Dzięki naszym sponsorom realizujemy innowacyjne projekty edukacyjne.

Misja

Misją Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania jest zaangażowanie potencjału intelektualnego i organizacyjnego kadry akademickiej, studentów oraz interesariuszy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego do inspirowania ambitnych i pełnych zapału ludzi do osobistego rozwoju i innowacyjnych działań na rzecz rozwoju społeczno-ekologicznego regionu łódzkiego.

 

 

© 2020 Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania | Zaloguj się

Partnerzy